Pages

sábado, 13 de março de 2010

Card Captors Sakura - CLAMP

Cosplays Yue - Pri Suicun
DA: http://suicunosdh.deviantart.com/
Sakura - Mariri

Photo by Tenchi (Gigaxis)
Bye ^^

segunda-feira, 8 de março de 2010

Zero Kiryuu

Fotos de Vampire Knight \o/

Zero - PriSuicun
Kaname - Raphael
Ichiru - Daiane Tsu
Yuki - Hanu.No.Dani
Ruka - Nalu

eu amo meu grupo <3 vcs são muito fofos <333

Fotos por Melissa ~~ CosplayOnline
por Tenchi ~~ Gigaxis
por Macruf <3